Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány

Az Alapítvány céljai:

Az ifjúság keresztény szellemű nevelése, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Prevenció, pozitív életút fölvázolása, fiatalok bevonása az önkéntes karitatív munkába, ifjúsági programok szervezése.
A családok segítése, az élet védelme a fogantatástól a természetes halálig, a generációk közötti kapcsolatok erősítése, a baba-mama klub működtetése.
Együttműködés Tiszakécske közösségépítő, kultúrateremtő, értékmegóvó közösségeivel.
A tiszakécskei katolikus közösség épületeinek, temetőjének, a Kincsem parti templom-rom értékeinek fejlesztése, állagmegóvása, működtetésének támogatása.
Az itt született, itt élt atyák szellemi örökségének ápolása. Különös tekintettel Marosi Izidor későbbi váci püspökre, Werner Alajos zeneszerzőre, Gémes Mihály plébánosra.

gemesalapitvany2017@gmail.com

6060 Tiszakécske Kőrösi út 3.

Learn More

További rendezvények ettől a szervezőtől

A mai napra nincs bejegyzett rendezvény