2021, február

Ismétlődő rendezvény

vas21feb10:0011:00Nagyböjti szentmisék 2021Hamvazástól virágvasárnapig10:00 - 11:00 Tiszakécskei Szentháromság templom

A rendezvény részletei

A HÍVŐ KÖZÖSSÉG FIGYELEMÉBE!
Kedves imádságos szívű Testvéreim!
A jelenlegi, ismételten nehéz helyzetre tekintettel, a Covid-19 harmadik hullámának riasztó statisztikája okán foganatosított állami intézkedések tükrében a Magyar Katolikus Püspöki Kar a következő nyilatkozatot adta ki folyó év március 5. napján (részlet):
“A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért TEMPLOMAINKAT továbbra is NYITVA tartjuk. Nyilvános istentiszteletek csak a hatósági kijárási és egyéb korlátozásokkal összhangban végezhetőek, az illetékes ordinárius rendelkezése szerint. Felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a FERTŐTLENÍTŐSZEREK használatára, a MASZK viselésére és a VÉDŐTÁVOLSÁG megtartására.”
Megköszönve az eddig óvatosságot, és a hatályban lévő rendelkezések lelkiismeretes betartását, jó szívvel kérek és bátorítok mindenkit, hogy felelős keresztény emberhez méltó módon továbbra is tanúsítsunk szabálykövető magatartást!
Nagyböjti várakozásunk közepette ismerjük fel a nehézségben rejlő lehetőségeket: a lemondás, a szeretetből fakadó vállalás és imádság üdvös gyakorlását!
E vészterhes időkben különösen is igaz, hogy Isten Háza a legbiztonságosabb helyek egyike, s nem csak a gyakori és körültekintő fertőtlenítés okán! Ne feledjük el Barsi Balázs atya szavait:
“Rajtunk már semmi nem segíthet! Rajtunk csak VALAKI (a gondviselő Isten) segíthet!”
Egyéb, a fentieket módosító rendelkezésig a közösségi imaalkalmak megtartásra kerülnek!
Szentmisék templomunkban:
SZOMBAT (elõesti) – 18.00
VASÁRNAP – 10.00 és 18.00
KEDD, (SZERDA) és PÉNTEK – 17.00
Nagyböjt péntekein a szentmisét követően KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOT végzünk! (17.40)
Keddenként ÉNEKES RÓZSAFÜZÉR-T imádkozunk, kérve Égi Édesanyánknak, a “betegek gyógyítójának” közbenjárását! (17.40)
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tamás atya
További információ: www.trinitas.hu
https://www.facebook.com/SanctusTibiscus

Szervező

Szentháromság Plébánia, Tiszakécske+36-76-441-293 6060 Tiszakécske Kőrösi u. 3.

X